Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

24 september

Info for kommende uke39

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken  og i startfasen i Øvergata med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og rør er ferdig lagt. Det er planlagt  å få fylt igjen grøfta  innen mandag igjen- slik at det blir full bredde på vegen der igjen.

 

Boring av energibrønner.

Det pågår boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten bli ferdig medio uke 39.

 

17 september

Info for kommende uke38

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Vi kommer kommer opp i Øvergata i uke38. Det anslås at det blir nødvendig å stenge gata for gjennomgangstrafikk ca midt i uka og utover . Det blir omskiltet og de som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Nergata begynner nå å bli ferdig i denne omgang. Den er nå grovpusset og vil bli værende slik til endelig ferdigstillelse/ asfaltering til våren.

 

Avfallshåndtering

Vi har hatt dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og planen er at vi skal få lagt ned rør og fylt igjen neste uke- slik at det blir full bredde på gata igjen.

 

Boring av energibrønner.

I medio uke 38 vil det starte boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten vil pågå i ca2 uker.

 

10 september

Info omkring VA-anlegget i sentrum for uke 37

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Nå er vi ute i krysset i Jostubakken. Arbeid i krysset og opp Jostubakken vil ta flere dager. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Tror ikke vi kommer opp i Øvergata uke 37, men vi vil måtte stå litt ut i gata med maskin eller bil innimellom, så det kan bli litt smalere.

Vi planlegger  å pusse opp Nergata litt grovt slik at det står seg til våren også. I tillegg blir det  graving av fjernvarmegrøft ved  Meieribakken 9-11 som tidligere informert.

 

Avfallshåndtering

Vi har hatt dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Matavfall og papp/ papir  som skal tømmes 16/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

7 september

Bytting av V3- (vannkumme)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det blir sansynligvis bytting av V3 ( vannkummen som er i krysset nergata-Jostubakken) på fredag.

Graving rundt kummen vil skje nå iforkant.

Omkobling av vann må skje når vi har dette fram og klart, så tidspunkt er veldig vanskelig å si konkret ennå. Kommer tilbake med ny oppdatering på klokkeslett iløpet av morgendagen, eller tidlig torsdag.

Nils Aas, Nergata fra krysset til Granaelva, Rødbrygga og muligens Nergata 17 vil bli uten vann noen få timer ved omkobling.

 

3 september

En oppdatering om selve bygget:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Inderøy helsebygg har satt formene:)

Her kommer en liten status og litt info om noen kommende aktiviteter i tilknytning til bygget.

Utvendig  pågår det blant annet lukking av fasader med vindtetting/ vinduer, samt taktekking. Innvendige arbeider er nå også godt igang med flere fag.

Her er noen statusbilder:

Ønsker å forvarsle om at det vil bli en del støyende arbeider i forbindelse med boring av energibrønner. Disse skal bores i området innenfor byggegjerdet ved Øvergata. Aktviteten er estimert til å vare i ca 2 uker, og med sansynligvis oppstart i uke 38. Dette er spesialjobb med tilreisende og de vil jobbe utover ettermiddager og lørdag. Vi vil komme tilbake mer konkret på dette når vi er sikker på  oppstartsdato.

I ca samme periode planlegges det å videreføre fjernvarmetraseeen i toppen av Meieribakken og inn til bygget. Da vil det bli ei grøft foran Meieribakken 9 og 11 i noen få dager. Dette blir gjort slik at vi kan benytte fjernvarme til oppvarming av bygget i byggeperioden. Kommer tilbake mer konkret på dette også når vi er sikker på oppstartsdato. (Fjernvarmetrase er den oransje streken på underliggende tegning.)

3 september

Uke36 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I denne uka (35) er vi i krysset Nergata-Jostubakken og da er jostabakken delvis stengt med lastebiler og gravemaskin.

Neste uke (36) når vi starter å grave opp Jostubakken blir den nedkjøringen stengt i flere dager.

I denne perioden er det  omskiltet og biler  som skal til og fra Nergata mellom Jostubakken og brua må  da kjøre under brua og via Strandvegen. (Bom ved brua er åpnet.)

Se underliggende kart:

Avfallshåndtering

Vi har dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Matavfall og papp/ papir  som skal tømmes 16/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og utførelsen er fortsatt under planlegging. Vi vil komme tilbake med mer info  over helga  om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.

 

27 august

Uke35 – ny omkjøring for nergata ifbm med VA-gravingen

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I neste uke (35) kommer vi ut i Jostubakken med VA(vann og avløps)-gravingen i sentrum. Gravemaskin og lastebiler blir periodevis stående i krysset og selve Jostubakken blir da stegt i korte perioder.

Etterfølgende uke (36) når vi skal grave opp Jostubakken blir den nedkjøringen stengt i flere dager. (ca 2uker)

I denne perioden vil det bli omskiltet og biler  som skal til og fra Nergata mellom Jostubakken og brua må  da kjøre under brua og via Strandvegen. (Bom ved brua vil bli åpnet.)

Se underliggende kart:

Avfallshåndtering

Det var tømming idag og vi har dialog med renovasjonsselskapet om hvordan neste tømming blir. Restavfall og matavfall skal tømmes 2/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og utførelsen er under planlegging. Vi vil komme tilbake med mer info  i god tid om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.

19 august

Uke34 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det går gradvis fremover med VA-anlegget og nå er vi i krysset Marenbakken-Nergata:)

 

Avfallshåndtering

Det var tømming idag og vi har dialog med renovasjonsselskapet om hvordan neste tømming blir. Plast og glass skal tømmes 26/8.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vi har fått melding om at utebelysningen i muustrøparken ikke fungerer lengre. Det er bestillt feilsøk- utbedring av denne slik at det blir lys igjen så fort som mulig.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke35-36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og vi vil komme tilbake med mer info  i god tid om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.