Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

10 juni

Bygget overlevert til Inderøy kommune:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I dag ble bygget ovelevert til inderøy kommne:) De starter nå sin innflyttingsprosess.

Vi har igjen å fullføre utomhus og noe etterarbeider. Dette vil pågå frem til ferien.

 

 

19 mai

Info om testfase og asfaltering

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Bygget er nå i en testfase og ulike funksjoner testes daglig fremover i en periode:)

Det vil sansyligvis høres noe lyder ifra ulike alarmer etc på dagtid når dette pågår. Dette er normalt for å være sikker på at alt fungere som det skal når bygget skal taes ibruk:)

 

Varemottaksområdet blir asfaltert imorgen.

Videre arbeid med Meieribakken vil forsette i neste uke, og målet er å få asfaltert denne i uke 23.

Nærmere info om dette kommer.

13 mai

Litt info om kommende arbeider

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Parkeringsplassen i Øvergata er idag midlertidig avsperret for at rengjøringsbilen skal komme til å få rengjort- så at det blir fint til 17. mai:) Vi skal få oppmerket parkeringsplassene også, men det er væravhengig og vil bli på et senere tidspunkt.

 

Det vil videre bli en  del arbeid i Meieribakken i siste del av Mai med kantstein,  fortau og forberedelser til asfaltering. Vi planlegger så at vi skal få asfaltert Meieribakken og varemottaket i månedsskiftet mai/ juni:) (Dato litt usikker – så må komme tilbake på det.)

 

Ellers på bygget er det innspurt med gjenstående arbeider inne og ute. Inne pågår blant annet  testing og igangkjøring- vi starter med ferdigbefaringer her i neste uke:)

 

 

 

 

13 mai

Sikkerhetsuka 2022

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Denne uka gjennomfører vi Sikkerhetsuke i Skanska på alle våre prosjekter, også på Inderøy helsebygg.

Hovedfokus i år er proaktivt sikkerhetsarbeid og Sikker Jobb Analyse (SJA). I et byggeprosjekt er risikohåndtering en viktig del av det vi gjør; alle skal komme trygt hjem.

En grundig gjennomgang av en arbeidsoperasjon med arbeidslaget før oppstart er derfor avgjørende. Her gjør vi en vurdering av risikoer og tiltak. Og vi øker bevisstheten om de farer som er knyttet til aktiviteten. På den måten unngår vi at ulykker og alvorlige hendelser inntreffer, og sikrer at alle får en trygg og sikker arbeidshverdag.

 

29 april

Asfaltering neste uke (18)

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Det blir en ny runde med asfaltering til uka.

Da blir det Sundfærvegen og parkeringsplassen ved Øvergata foran helsebygget.:)

 

Det vil bli redusert fremkommelighet i  enkelte perioder i de berørte områdene. OEKne er i området og vil bistå om det skulle være noe.

 

Når det gjelder  Meieribakken vil asfalteringen her bli på et senere tidspunkt. Litt usikkert på når ennå, så kommer tilbake på det senere. (Men planen er at vi skal få det til iløpet av mai.)

 

22 april

Status asfaltering

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Asfalteringen er nå igang i Nergata, Jostubakken og Øvergata:)

Øvergata blir ikke  ferdig idag- så det må fullføres på mandag.

 

Det vil bli redusert fremkommelighet i  enkelte perioder i de berørte gatene. OEKne er i området og vil bistå om det skulle være noe.

 

Når det gjelder Sundfærvegen og Meieribakken vil asfalteringen her bli på et senere tidspunkt. Litt usikkert på når ennå, så kommer tilbake på det senere. (Men planen er at vi skal få det til iløpet av mai.)

 

19 april

Asfaltering av Nergata, Jostubakken og Øvergata

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det planlegges nå med at asfalteringen av Nergata, Jostubakken og Øvergata vil skje torsdag og fredag denne uke.

Det vil bli redusert fremkommelighet i  enkelte perioder i de berørte gatene. OEKne er i området og vil bistå om det skulle være noe.