Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

7 januar

Info om VA-anlegget for kommende uke(2)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Da er vi igang etter jul, og vi blir ferdig med gravearbeidene for vann og avløpsanlegget i Sundfærvegen idag .

I neste uke tar vi og graver siste biten  av VA-anlegget på parkeringsplassen i Øvergata. -se rød strek på underliggende tegning.

Vi må  da sperre av den innerste rekka med parkering i noen dager. Når vi er ferdig med det, blir parkeringen her åpnet opp igjen:)

23 desember

God jul og godt nytt år!

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Inderøy helsebygg går nå inn i julemodus:)

 

Det vil bli litt aktvitet i mellomjula, men meget begreset.

 

Her er noen statusbilder fra bygget idag:

 

 

Når det gjelder vann og avløpsanlegget så ble det igjen å sette en vannkumme i Sundfærvegen. Denne blir tatt i uke 1.

Her er  statusbilde der  idag:

 

Det har vært og er meget stor aktvitet  med mange fag/personer på prosjketet.

Vi ser frem til noen dager med fri nå, før vi kommer tilbake etter jul  med ladede batterier og fortsetter på siste del av prosjektet:)

Ønsker alle følgere og lesere av bloggen en riktig fin jul og et godt nytt år!

 

17 desember

Info om VA-anlegget for kommende uke(51)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget pågår nå bortover Sundfærvegen.

Det vil forsette i samme område til uka. Går det som planlagt blir vi ferdig  til torsdag, og vegen blir åpnet igjen som normalt til Jul:)

Her er et statusbilde ifra idag:

9 desember

Info om vann og avløpsanlegget de kommende dagene.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget pågår nå bortover Sundfærvegen.

Vi får behov for å stenge vegen her noen dager for tinging av tele, samt gravearbeider- se underliggende riggplan:

Bare ta kontakt med OEKne på plassen om det er noe spørsmål. Vi tror at vi skal klare å bli ferdig med gravearbeidene i Sundfærvegen til jul:)

Her er et par stausbilder fra dagen idag:

3 desember

Info for kommende uke(49)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Vi blir idag  ferdig i Meieribakken  og videre arbeid med vann og avløpsanlegget vil nå forsette  ved Muustrøbrua til uka.

Det legges på varme for tining av tele i gangvegen ved Ringstu i helga- så gangvegen her blir stengt for gjennomferdsel i perioden 3/12-6/12.- se underliggende tegning:

Begynner ved Nergata 2 og skifting av kum på mandag,  før vi krysser elva med ny vannledning – for så å fortsette bortover Sundfærvegen.

Dette arbeidet antas å pågå frem til jul.

Vi skal prøve å opprettholde adkomst til alle berørte i perioden:)

 

26 november

Info for kommende uke(48)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil  forsette videre bortover flata i Meieribakken uke 48. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Under et statusbilde fra 25/11:

Når dette er er ferdig vil vi flytte oss ned til Muustrøbrua, for så å fortsette bortover Sundfærvegen.

Dette arbeidet antas å pågå frem til jul, altså uke 49-51. Vi skal prøve å opprettholde adkomst til alle berørte i perioden. (Vi vil fortsette å komme med ukentlige oppdateringer, som vil si noe om status og hva som en kan forvente kommende uke med disse gravearbeidene.)

Se grønn markeringer på tegning under som viser gjenstående arbeid med vann og avløpsanlegget i sentrum:

 

 

 

 

 

19 november

Info for kommende uke(47)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil  forsette i Meieribakken og videre bortover flata. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Vi har mål om å prøve å få til gangpassasje rundt enden på Marens bakeri før neste helg med Straumjul:) (Frem til da er tilkomsten nordfra.)

Gravearbeidene i gata her vil forsatt pågå bortover flata til månedsskiftet. Når vi skal passere innkjøringen til parkeringen skal vi prøve å få til en løsning slik at tilkomsten til denne blir ivaretatt i graveperioden.

 

12 november

Info for kommende uke(46)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil nå forsette oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.) Det vil bli en del arbeid med kummer der hvor påkobling fra parkeringskjeller/ varemotttak fra helsebygget er, men antar vi er oppe på flaten foran inngangen til Marens Bakeri i neste uke.

Under er et statusbilde ifra igår, der det sperringene begynner å flyttes oppover- slik at nedre del av Meieribakken er tilgjengelig igjen:)

 

Helsebygget

Det er stort sett daglig over 70personer som nå jobber på prosjektet- så det er stor aktivitet ute og inne. Vi har nådd milepælen tett bygg, og det er produskjon i alle etasjer inne med bygningsmessige og tekniske fag. Ute begynner nå kledningen på yttervegg også vises- se bilder:)

 

 

8 november

Utbedring av jordfeil på gatelys mellom elon og slakteriet imorgen 09.11.2021

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det er problemer med gatelysene i Øvergata og det er registrert jordfeil på kabelen mellom elon og slakteriet.

Vi planlegger å utbedre denne jordfeilen imorgen, forutsatt at det ordner seg med kabelpåvising idag. Det vil bli en mindre gravemaskin så gata vil også delvis være åpen i perioder, men vi ønsker hovedmengden av trafikk slik:

  • Personbiler som skal til/fra elon, slakteribygget/Vidu og byggeplassen kjører via den grønnstreken.
  • Eventuelle storbiler som kommer denne dagen og skal til og fra slakteriet/ vidu får kjøre igjennom byggeplassen via gulstreken. (Om vi får beskjed er vi portåpnere/stengere.)

Det skal i utgangspunktet ikke gå så mange timene på denne jobben- og forhåpentligvis blir det lys i Øvergata etterpå:)