Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

26 november

Info for kommende uke(48)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil  forsette videre bortover flata i Meieribakken uke 48. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Under et statusbilde fra 25/11:

Når dette er er ferdig vil vi flytte oss ned til Muustrøbrua, for så å fortsette bortover Sundfærvegen.

Dette arbeidet antas å pågå frem til jul, altså uke 49-51. Vi skal prøve å opprettholde adkomst til alle berørte i perioden. (Vi vil fortsette å komme med ukentlige oppdateringer, som vil si noe om status og hva som en kan forvente kommende uke med disse gravearbeidene.)

Se grønn markeringer på tegning under som viser gjenstående arbeid med vann og avløpsanlegget i sentrum:

 

 

 

 

 

19 november

Info for kommende uke(47)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil  forsette i Meieribakken og videre bortover flata. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Vi har mål om å prøve å få til gangpassasje rundt enden på Marens bakeri før neste helg med Straumjul:) (Frem til da er tilkomsten nordfra.)

Gravearbeidene i gata her vil forsatt pågå bortover flata til månedsskiftet. Når vi skal passere innkjøringen til parkeringen skal vi prøve å få til en løsning slik at tilkomsten til denne blir ivaretatt i graveperioden.

 

12 november

Info for kommende uke(46)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil nå forsette oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.) Det vil bli en del arbeid med kummer der hvor påkobling fra parkeringskjeller/ varemotttak fra helsebygget er, men antar vi er oppe på flaten foran inngangen til Marens Bakeri i neste uke.

Under er et statusbilde ifra igår, der det sperringene begynner å flyttes oppover- slik at nedre del av Meieribakken er tilgjengelig igjen:)

 

Helsebygget

Det er stort sett daglig over 70personer som nå jobber på prosjektet- så det er stor aktivitet ute og inne. Vi har nådd milepælen tett bygg, og det er produskjon i alle etasjer inne med bygningsmessige og tekniske fag. Ute begynner nå kledningen på yttervegg også vises- se bilder:)

 

 

8 november

Utbedring av jordfeil på gatelys mellom elon og slakteriet imorgen 09.11.2021

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det er problemer med gatelysene i Øvergata og det er registrert jordfeil på kabelen mellom elon og slakteriet.

Vi planlegger å utbedre denne jordfeilen imorgen, forutsatt at det ordner seg med kabelpåvising idag. Det vil bli en mindre gravemaskin så gata vil også delvis være åpen i perioder, men vi ønsker hovedmengden av trafikk slik:

  • Personbiler som skal til/fra elon, slakteribygget/Vidu og byggeplassen kjører via den grønnstreken.
  • Eventuelle storbiler som kommer denne dagen og skal til og fra slakteriet/ vidu får kjøre igjennom byggeplassen via gulstreken. (Om vi får beskjed er vi portåpnere/stengere.)

Det skal i utgangspunktet ikke gå så mange timene på denne jobben- og forhåpentligvis blir det lys i Øvergata etterpå:)

5 november

Info for kommende uke(45)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil nå forsette oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Øvergata er nå åpnet for gjennomgangstrafikk:) Men den vil bli stengt en kortere periode idag eller rett over helga for å legge på freseasfalt.

Det har også pågått feilsøking i en periode på hvorfor gatelysene i Øvergata ikke virker og de tror feilen er funnet. Så vi tror det skal bli i orden iløpet av kommende uke:)

 

 

 

29 oktober

Info for kommende uke(44)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil nå pågå oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover (ca1uke) for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk. Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua.

 

Stegning  Nergata  i krysset Nergata-Jostubakken mandag 01.11.2021

Vi skal legge frem fiber til rødbrygga.  De som bor i Nergata fra krysset og mot Mustrøbrua planlegges slik at  kommer forbi graveområdet og opp Jostubakken. De som bor mellom Rødbrygge og Straumbura må kjøre under Straumbrua som en tidligere periode. Regner med vi får åpnet gata i løpet av dagen.

Se underliggende bilde der det blir gravearbeid på mandag:

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

 

22 oktober

Info for kommende uke(43)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette nå pågår mot krysset Øvergata/Meieribakken. Når det blir ferdig forsettes det oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Under et bilde fra onsdag 20/10:

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover (ca2uker) for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Kjøring ned Jostubakken og til/fra Nergata vil stort sett være mulig nå fremover. (Det blir trolig en dag uke43 det blir redusert pga fremføring av fiber til Rødbrygga, men kommer tilbake på dette.)

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

Det blir ikke vannstegning idag som tidligere varslet, men trolig en kort vannavstegning for Øvergata 13, 17 og 18  mandag 25/10 ca kl 07:30-08:00.