Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

18 juni

Status uke 24 og litt info fremover.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det er mye som skjer hver dag på Inderøy helsebygg:)

I plan1 jobbes det med blant annet radonmembran, bunnledninger og golv på grunn. Videre i plan2 er taktekkingen igang, og på  plan3  har vi fått støpt de siste ringmurene samt fått heist inn noen badekabiner. Prosjektet begynner å vise sin form med massivtrevegger og sjaktvegger i plan 4 også:)

Fasade- tømrerarbeid har kommet godt igang med blant annet yttervegger ned mot Øvergata. I tillegg er det noe grunn og utomhusrabeid som pågår.

Fremover den nærmeste tiden vil det stort sett bli videreføring av pågående aktiviteter.

Det planlegges med drift frem til og med uke 29, men at prosjektet tar sommerferie i uke 30 og 31.

 

Oversiktsbilde fra brakkeriggen.

 

Oversiktsbilde fra Øvergata.

 

Prosjektet ønsker alle følgere- lesere en fin helg når den tid kommer:)

 

4 juni

Status og litt info om massivtremontasjen.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi er nå i avsluttende fase med betongelementmontasjen og er i oppstartfasen på massivtremontasjen i plan 3 og 4.

 

I forbindelse med massivtremontasjen vil det bli noe kvelds og lørdagsjobbing frem mot ferien.

Det er ikke arbeider som vil gi noe mye støy. Det vil i hovedsak være heising og montering med tilhørende innfesting. Transportene til dette vil komme inn direkte fra fylkesvegen.

Vi har nå også kommet igang med tømerarbeidene, med blant annet yttervegger i plan 1 og 2.

Prosjektet tar form dag for dag:)

19 mai

Status og litt info om kommende aktviteter.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Prosjektet tar form dag for dag:) Vi er ferdig med betongveggene i først og andre etasje. Holder nå på legge dekker over plan 2 blant annet. I månedsskiftet blir vi ferdig med betongelementmontasjen og går da over til massivtremontasje i plan 3 og 4.

Transporten i Øvergata vil bli mindre etter månedsskiftet, hovedmengden da vil bli tatt inn direkete fra fylkesvegen. (Noen transporter vil fortsatt forekomme, men i mindre grad.)

Her er er noen statusbilder:

 

Vann og avløpsanlegget i sentrum blir startet på i uke 32 og vil pågå frem til jul- viser til eget infoskriv som er sendt ut : Infoskriv VA – anlegg

3 mai

Sikkerhetsuka 2021

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I tidsrommet 3.-7. mai gjennomfører Skanska Sikkerhetsuka 2021. Målet for Sikkerhetsuka og arbeidet med helse og sikkerhet på våre arbeidsplasser er at alle skal komme trygt hjem.

Hvis vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring, må vi bygge kultur og kompetanse i alle ledd. Åpen og ærlig dialog om helse og sikkerhet bygger gjensidig tillit, og gir erfaringsoverføring og læring. For å støtte oppunder dette fokuserer vi i årets sikkerhetsuke på det vi har kalt «Den gode sikkerhetssamtalen» for å motivere til gjennomføring av gode samtaler ute på prosjektene. Nøkkelen er å vise med tilstedeværelse og handling, det vi ellers ofte bare skriver og instruerer om. Dette er bakgrunnen for årets slagord:
Walk the talk.

I tillegg vil onsdagen i Sikkerhetsuka være en kampanjedag hvor løfteoperasjoner og sikkert varemottak er tema. Denne dagen fokuserer vi på sentrale roller knyttet til løfteoperasjoner på prosjektene og deres oppgaver.

 

Vi på Inderøy helsebygg skal også sette ekstra fokus med å bygge kultur og heve kompetansen.

16 april

Status og litt info om videre aktiviteter

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det nærmer seg helg og legger ved noen statusbilder fra siste uka:)

Bygget vokser dag for dag og det begynner og ta form! Det fleste aktviteter videreføres på nye områder i neste uke, men vi vil også starte med hulldekker for plan 2.

 

Vi på prosjektet ønsker alle følgere en riktig fin og solfylt helg:)

 

23 mars

Status og litt informasjon om arbeidet etter påsken:)

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Vi er nå godt igang med betongarbeidene og vi er igang med støping av veggene i 2. etg:)

Paralellt med dette pågår blant annet bunnledninger i 1. etg, utgraving i øvre plan og tilfylling mot kjellervegger.

Bilde fra da tårnkrana ble montert 03.03.2021:

 

Vi har nå også fått etablert den midlertidige anleggsvegen ut på fylkesvegen. Denne vil vi etterhvert benytte for de aller fleste transportene tilhørende øvre plan:)

Det vil fortsatt bli noen  leveranser som kommer inn Øvergata, men det vil bli i mye mindre omfang enn det har vært med massetransporten fra tomta.

Statusbilde 23.03.2021:

 

Midt i april vil vi starte med betongelementmontasjen. Dette vil være en aktvitet som vil pågå til medio mai.

 

Det nærmer seg påske for de fleste av oss, men det vil bli noe aktvitet på byggeplass i starten på neste uke også.

 

Men vi på prosjektet  ønsker alle en riktig fin påske når den tid kommer!

 

 

25 februar

Ny byggingen er igang og tårnkrana kommer på plass:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Rivearbeidene som har pågått siden i november begynner å nærme seg slutten og vi er igang med å støpe fundamenter for det nye bygget:)

 

Gravearbeidene vil fortsatt pågå fremover, men vi har fått kjørt ut over 2/3 av massene som skal bort.

Neste uke planlegger vi  blant annet å montere tårnkrana, dette vil bli hovedkrana på prosjektet. Vi har tidligere fått spørsmål på andre prosjekt om hvorfor krana beveger seg når det ikke er arbeidere på byggeplassen. Dette kan forklares med at når kranfører forlater krana, så blir den satt i fri slik at den kan svinge med vinden. Utliggeren vil da bli liggende fra vinden, og dermed reduseres vindkraften mot utligger og kran.
Å sette kranen i fri sving, er med andre ord en sikkerhetsforanstaltning.

Bilde fra et annet prosjekt

Vi må i tillegg ha andre kraner i perioder for å ivareta kapasitet/rekkevidder, men dette vil bli i vareierende omfang og plasseringer.

Etter at rivearbeidene er helt ferdig beveger oss over i en ny fase i prosjektet, der det i hovedsak vil bli jobbet på dagtid mandag- fredag. (Ettermiddag/kveldssjobbing og lørdager vil være unntaksvis da en periode.)

 

 

 

 

25 januar

Økt aktivitet i uke4 og utover

avatar

Hans Kristian Musum

4 Comments

Nå har rivearbeidene kommet godt unna, og vi vil gå igang med mer intensiv utgraving av byggetomta.

Dette vil spesielt merkes med at det daglig vil bli en god del mer transport i Øvergata med gravemasser.

Vi skal prøve å få til en god logistikk slik at vi unngår trafikale utfordringer i sentrum.

 

Flere vil oppleve vibrasjoner/ rystelser i bakken på grunn av anleggsarbeidet.

Vi har målinger/ registreringer på det, for å overvåke at vi er innenfor grenseverdier- så det er ikke grunn til engstelse.

 

22 desember

Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi på prosjektet ønsker alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Det begynner å nærme seg jul for de fleste av oss, og her er et statusbilde fra morgenen idag:)

For prosjektet Inderøy helsebygg blir det litt aktivitet i arbeidsdagene i jula også.

Det jobbes frem til 23/12 og så blir det aktivitet igjen 28/12 til 31/12.

 

 

 

10 desember

Ny stor kommende aktivitet i januar og februar.

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Hei

I januar starter vi med utgravingen av tomta:)

Det er ca 20 000m3 med gravemasser som skal ut, så det vil bli en betydelig transport til og fra byggeplass.

(På det meste vil det vel være ca en lastebil ca hvert 10ende minutt.)

 

Vi har inngått avtale med Odd Einar Kne AS på grunn og utomhusarbeid. Det er idag gjennomført en befaring og vi har kommet frem til at den sikreste og beste løsningen for alle er at vi får til en «rundkjøring» på følgende måte:

Lastebilene kjører inn i Øvergata sørfra ( Ved brua), så svinger de inn på byggeplassen i den nærmsete pakeringsplassen til Klokkarstu og får lass. Etter det  kjører de ut på Øvergata og i retning nordover.

Vi oppforderer samtidg alle gående/syklende til å bruke fortauet på vestsiden av Øvergata.

Se underliggende logistikkplan:

 

Dette vil trolig være situasjonen i januar og februar. Når  denne aktiviteten begynner å bli ferdig kan vi trolig åpne opp flere av parkeringsplassene som nå blir gjerdet inn.

I tillegg til denne aktiviteteten vil rivearbeidene fortsatt pågå, men de har ikke så mange transporter og de vil ha ut og innkjøring i Meieribakken som idag.

Vi vil etablere midlertidg utkjøring på fylkesveien når byggene er revet, dette vil redusere anleggstrafikken i sentrum betydelig fra mars og utover. (Men dette må vi komme nærmere tilbake på.)

 

Sjåfører av tyngre kjøretøy har store blindsoner som det kan være greit for alle å være klar over.

Låner et bilde fra Norges Lastebileierforbund som illustrerer blindsonene til et vogntog:

 

Vi ønsker å gjøre dere som leser bloggen bevisst på dette, slik at dere er ekstra oppmerksom på denne nye trafikken.

 

Det vil bli aktvitet på byggeplass frem til lille julaften og arbeidsdagene i mellomjula, men kommer med en nærmere oppdatering på det.

 

Ønsker dere en fortsatt fin førjulstid:)