Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

10 desember

Ny stor kommende aktivitet i januar og februar.

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Hei

I januar starter vi med utgravingen av tomta:)

Det er ca 20 000m3 med gravemasser som skal ut, så det vil bli en betydelig transport til og fra byggeplass.

(På det meste vil det vel være ca en lastebil ca hvert 10ende minutt.)

 

Vi har inngått avtale med Odd Einar Kne AS på grunn og utomhusarbeid. Det er idag gjennomført en befaring og vi har kommet frem til at den sikreste og beste løsningen for alle er at vi får til en «rundkjøring» på følgende måte:

Lastebilene kjører inn i Øvergata sørfra ( Ved brua), så svinger de inn på byggeplassen i den nærmsete pakeringsplassen til Klokkarstu og får lass. Etter det  kjører de ut på Øvergata og i retning nordover.

Vi oppforderer samtidg alle gående/syklende til å bruke fortauet på vestsiden av Øvergata.

Se underliggende logistikkplan:

 

Dette vil trolig være situasjonen i januar og februar. Når  denne aktiviteten begynner å bli ferdig kan vi trolig åpne opp flere av parkeringsplassene som nå blir gjerdet inn.

I tillegg til denne aktiviteteten vil rivearbeidene fortsatt pågå, men de har ikke så mange transporter og de vil ha ut og innkjøring i Meieribakken som idag.

Vi vil etablere midlertidg utkjøring på fylkesveien når byggene er revet, dette vil redusere anleggstrafikken i sentrum betydelig fra mars og utover. (Men dette må vi komme nærmere tilbake på.)

 

Sjåfører av tyngre kjøretøy har store blindsoner som det kan være greit for alle å være klar over.

Låner et bilde fra Norges Lastebileierforbund som illustrerer blindsonene til et vogntog:

 

Vi ønsker å gjøre dere som leser bloggen bevisst på dette, slik at dere er ekstra oppmerksom på denne nye trafikken.

 

Det vil bli aktvitet på byggeplass frem til lille julaften og arbeidsdagene i mellomjula, men kommer med en nærmere oppdatering på det.

 

Ønsker dere en fortsatt fin førjulstid:)

2 Comments

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)