Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

25 januar

Økt aktivitet i uke4 og utover

avatar

Hans Kristian Musum

4 Comments

Nå har rivearbeidene kommet godt unna, og vi vil gå igang med mer intensiv utgraving av byggetomta.

Dette vil spesielt merkes med at det daglig vil bli en god del mer transport i Øvergata med gravemasser.

Vi skal prøve å få til en god logistikk slik at vi unngår trafikale utfordringer i sentrum.

 

Flere vil oppleve vibrasjoner/ rystelser i bakken på grunn av anleggsarbeidet.

Vi har målinger/ registreringer på det, for å overvåke at vi er innenfor grenseverdier- så det er ikke grunn til engstelse.

 

4 Comments

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)