Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

3 mai

Sikkerhetsuka 2021

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I tidsrommet 3.-7. mai gjennomfører Skanska Sikkerhetsuka 2021. Målet for Sikkerhetsuka og arbeidet med helse og sikkerhet på våre arbeidsplasser er at alle skal komme trygt hjem.

Hvis vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring, må vi bygge kultur og kompetanse i alle ledd. Åpen og ærlig dialog om helse og sikkerhet bygger gjensidig tillit, og gir erfaringsoverføring og læring. For å støtte oppunder dette fokuserer vi i årets sikkerhetsuke på det vi har kalt «Den gode sikkerhetssamtalen» for å motivere til gjennomføring av gode samtaler ute på prosjektene. Nøkkelen er å vise med tilstedeværelse og handling, det vi ellers ofte bare skriver og instruerer om. Dette er bakgrunnen for årets slagord:
Walk the talk.

I tillegg vil onsdagen i Sikkerhetsuka være en kampanjedag hvor løfteoperasjoner og sikkert varemottak er tema. Denne dagen fokuserer vi på sentrale roller knyttet til løfteoperasjoner på prosjektene og deres oppgaver.

 

Vi på Inderøy helsebygg skal også sette ekstra fokus med å bygge kultur og heve kompetansen.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)