Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

13 august

Uke33 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi har nå kommet igang med gravingen, og kommer med en liten oppdatering:

Vannforsyning til husene – vi begynner nå å koble over noen eiendommer på midlertidigvann. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke35.

Avfallshåndtering – vedrørende avfallstømming 19/8. Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de. (Vi kommer med en ny oppdatering neste tømming i uke35 – nærmere.)

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)