Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

19 august

Uke34 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det går gradvis fremover med VA-anlegget og nå er vi i krysset Marenbakken-Nergata:)

 

Avfallshåndtering

Det var tømming idag og vi har dialog med renovasjonsselskapet om hvordan neste tømming blir. Plast og glass skal tømmes 26/8.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vi har fått melding om at utebelysningen i muustrøparken ikke fungerer lengre. Det er bestillt feilsøk- utbedring av denne slik at det blir lys igjen så fort som mulig.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke35-36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og vi vil komme tilbake med mer info  i god tid om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)