Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

27 august

Uke35 – ny omkjøring for nergata ifbm med VA-gravingen

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I neste uke (35) kommer vi ut i Jostubakken med VA(vann og avløps)-gravingen i sentrum. Gravemaskin og lastebiler blir periodevis stående i krysset og selve Jostubakken blir da stegt i korte perioder.

Etterfølgende uke (36) når vi skal grave opp Jostubakken blir den nedkjøringen stengt i flere dager. (ca 2uker)

I denne perioden vil det bli omskiltet og biler  som skal til og fra Nergata mellom Jostubakken og brua må  da kjøre under brua og via Strandvegen. (Bom ved brua vil bli åpnet.)

Se underliggende kart:

Avfallshåndtering

Det var tømming idag og vi har dialog med renovasjonsselskapet om hvordan neste tømming blir. Restavfall og matavfall skal tømmes 2/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og utførelsen er under planlegging. Vi vil komme tilbake med mer info  i god tid om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)