Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

3 september

En oppdatering om selve bygget:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Inderøy helsebygg har satt formene:)

Her kommer en liten status og litt info om noen kommende aktiviteter i tilknytning til bygget.

Utvendig  pågår det blant annet lukking av fasader med vindtetting/ vinduer, samt taktekking. Innvendige arbeider er nå også godt igang med flere fag.

Her er noen statusbilder:

Ønsker å forvarsle om at det vil bli en del støyende arbeider i forbindelse med boring av energibrønner. Disse skal bores i området innenfor byggegjerdet ved Øvergata. Aktviteten er estimert til å vare i ca 2 uker, og med sansynligvis oppstart i uke 38. Dette er spesialjobb med tilreisende og de vil jobbe utover ettermiddager og lørdag. Vi vil komme tilbake mer konkret på dette når vi er sikker på  oppstartsdato.

I ca samme periode planlegges det å videreføre fjernvarmetraseeen i toppen av Meieribakken og inn til bygget. Da vil det bli ei grøft foran Meieribakken 9 og 11 i noen få dager. Dette blir gjort slik at vi kan benytte fjernvarme til oppvarming av bygget i byggeperioden. Kommer tilbake mer konkret på dette også når vi er sikker på oppstartsdato. (Fjernvarmetrase er den oransje streken på underliggende tegning.)

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)