Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

3 september

Uke36 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I denne uka (35) er vi i krysset Nergata-Jostubakken og da er jostabakken delvis stengt med lastebiler og gravemaskin.

Neste uke (36) når vi starter å grave opp Jostubakken blir den nedkjøringen stengt i flere dager.

I denne perioden er det  omskiltet og biler  som skal til og fra Nergata mellom Jostubakken og brua må  da kjøre under brua og via Strandvegen. (Bom ved brua er åpnet.)

Se underliggende kart:

Avfallshåndtering

Vi har dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Matavfall og papp/ papir  som skal tømmes 16/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke36.)

Bytting til ny vannkum blir en omfattende jobb og utførelsen er fortsatt under planlegging. Vi vil komme tilbake med mer info  over helga  om dette arbeidet. Det gjelder blant annet dato, tidsrom og hvem som vil bli uten vann i en periode.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)