Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

17 september

Info for kommende uke38

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Vi kommer kommer opp i Øvergata i uke38. Det anslås at det blir nødvendig å stenge gata for gjennomgangstrafikk ca midt i uka og utover . Det blir omskiltet og de som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Nergata begynner nå å bli ferdig i denne omgang. Den er nå grovpusset og vil bli værende slik til endelig ferdigstillelse/ asfaltering til våren.

 

Avfallshåndtering

Vi har hatt dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og planen er at vi skal få lagt ned rør og fylt igjen neste uke- slik at det blir full bredde på gata igjen.

 

Boring av energibrønner.

I medio uke 38 vil det starte boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten vil pågå i ca2 uker.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)