Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

24 september

Info for kommende uke39

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken  og i startfasen i Øvergata med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og rør er ferdig lagt. Det er planlagt  å få fylt igjen grøfta  innen mandag igjen- slik at det blir full bredde på vegen der igjen.

 

Boring av energibrønner.

Det pågår boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten bli ferdig medio uke 39.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)