Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

1 oktober

Info for kommende uke40

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi Øvergata, og igang med grøfta for å koble på det nye helsehuset.  Arbeidet i kommende uke vil være å forsette med dette- samt videre gravearbeider sørover i Øvergata.

(Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er plast  som skal tømmes 7/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)