Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

8 oktober

Info for kommende uke(41)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Vi har nå koblet på det nye helsehuset og arbeidet  vil fortsatt pågå i Øvergata i retning sørover. Det vil også være en god del graving foran bygget på nivå med Øvergata i kommende uke. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Kommer tilbake med nærmere info når vi begynner nordover fra krysset Øvergata/Jostubakken og  opp Meieribakken.

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er mat og papp/papir  som skal tømmes 14/10.

Vi har vært i dialog med renovasjonsselskapet om at de kan kjøre ned Jostubakken fremover og hente avfallsdukene som normalt i Nergata.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

 

Helsebygget

For selve bygget er det også stor produksjon utvendig og innvendig. Utvendig er det stor fokus på å få tettet siste del av bygget med taktekking og vinduer blant annet. Innvendig er det mange fag som nå er i sving med sine oppgaver. Her er noen bilder fra den siste tiden:)

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)