Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

22 oktober

Info for kommende uke(43)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette nå pågår mot krysset Øvergata/Meieribakken. Når det blir ferdig forsettes det oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Under et bilde fra onsdag 20/10:

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover (ca2uker) for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Kjøring ned Jostubakken og til/fra Nergata vil stort sett være mulig nå fremover. (Det blir trolig en dag uke43 det blir redusert pga fremføring av fiber til Rødbrygga, men kommer tilbake på dette.)

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

Det blir ikke vannstegning idag som tidligere varslet, men trolig en kort vannavstegning for Øvergata 13, 17 og 18  mandag 25/10 ca kl 07:30-08:00.

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)