Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

29 oktober

Info for kommende uke(44)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette vil nå pågå oppover Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover (ca1uke) for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk. Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua.

 

Stegning  Nergata  i krysset Nergata-Jostubakken mandag 01.11.2021

Vi skal legge frem fiber til rødbrygga.  De som bor i Nergata fra krysset og mot Mustrøbrua planlegges slik at  kommer forbi graveområdet og opp Jostubakken. De som bor mellom Rødbrygge og Straumbura må kjøre under Straumbrua som en tidligere periode. Regner med vi får åpnet gata i løpet av dagen.

Se underliggende bilde der det blir gravearbeid på mandag:

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)