Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

13 mai

Litt info om kommende arbeider

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Parkeringsplassen i Øvergata er idag midlertidig avsperret for at rengjøringsbilen skal komme til å få rengjort- så at det blir fint til 17. mai:) Vi skal få oppmerket parkeringsplassene også, men det er væravhengig og vil bli på et senere tidspunkt.

 

Det vil videre bli en  del arbeid i Meieribakken i siste del av Mai med kantstein,  fortau og forberedelser til asfaltering. Vi planlegger så at vi skal få asfaltert Meieribakken og varemottaket i månedsskiftet mai/ juni:) (Dato litt usikker – så må komme tilbake på det.)

 

Ellers på bygget er det innspurt med gjenstående arbeider inne og ute. Inne pågår blant annet  testing og igangkjøring- vi starter med ferdigbefaringer her i neste uke:)

 

 

 

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)