Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

13 mai

Sikkerhetsuka 2022

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Denne uka gjennomfører vi Sikkerhetsuke i Skanska på alle våre prosjekter, også på Inderøy helsebygg.

Hovedfokus i år er proaktivt sikkerhetsarbeid og Sikker Jobb Analyse (SJA). I et byggeprosjekt er risikohåndtering en viktig del av det vi gjør; alle skal komme trygt hjem.

En grundig gjennomgang av en arbeidsoperasjon med arbeidslaget før oppstart er derfor avgjørende. Her gjør vi en vurdering av risikoer og tiltak. Og vi øker bevisstheten om de farer som er knyttet til aktiviteten. På den måten unngår vi at ulykker og alvorlige hendelser inntreffer, og sikrer at alle får en trygg og sikker arbeidshverdag.

 

Leave a comment

(Required)

(Required, will not be published)