Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

Om prosjektet

Skanska Norge AS skal i totalentreprise for Inderøy kommune bygge et moderne og fremtidsrettet helsehus.

I første og andre etasje  kommer det blant annet  aktivtetssaler, allrom, garderober, parkeringskjeller,  base for hjemmetjenesten og psykiatri,  produksjonskjøkken, seremonirom, driftsrom og kontorer. I tredje og fjerde etasje planlegges det 50 boenheter.

Prosjektet er på 8 600 m2 BTA, fordelt på fem etasjer.

Adresse: Meieribakken 7, 7670 Inderøy

HMS

Skanska Norge AS vil som entreprenør være pådriver og koordinator for SHA-arbeidet (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø). Prosjektet har en egen SHA-plan for å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø. De SHA-krav som Skanska Norge stiller til egne ansatte gjelder også våre underentreprenører.

God planlegging og sterkt fokus på sikkerhet skal sørge for at alle som jobber på prosjektet eller oppholder seg i området rundt kan føle seg trygge gjennom hele byggeperioden. Målet er at ingen skal bli skadet eller syke som følge av prosjektet.

Miljø

Målet for byggeprosessen er null uønskede miljøhendelser, ingen utslipp til luft, grunn eller vann, og ingen skader på omgivelsene.

Fremdrift

Oppstart rivingsarbeid er november 2020, med påfølgende byggestart januar 2021. Bygget overleveres mai 2022 og utomhus ferdigstilles sommeren 2022.

Arbeidstid

Selv om vi ønsker å være til minst mulig ulempe og sjenanse for våre omgivelser, vil våre arbeider nødvendigvis merkes.

Byggearbeidet vil normalt pågå i tidsrommet mellom kl. 07:00 og 19:30 på hverdager, men det vil i perioder være aktiviteter på lørdager mellom kl. 07:00 og kl. 18:00.