Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

13 august

Uke33 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi har nå kommet igang med gravingen, og kommer med en liten oppdatering:

Vannforsyning til husene – vi begynner nå å koble over noen eiendommer på midlertidigvann. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann. Perioden med midlertidigvann vil bli frem til at ny vannkum  blir etablert når gravearbeidene i nergata blir ferdig- antas ca uke35.

Avfallshåndtering – vedrørende avfallstømming 19/8. Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Jostubakken, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen. Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de. (Vi kommer med en ny oppdatering neste tømming i uke35 – nærmere.)

 

9 august

Uke32 – en oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

En oppdatering omkring VA-anlegget i sentrum

Vedrørende postleveranser: Vi er i dialog med posten og vi prøver å få til en løsning der posten blir levert frem til postkassene som tidligere i anleggsperioden:)

(Altså at postbudet går og leverer posten i postkassen, når det ikke er fremkommelig med bil i anleggsperioden.)

 

Vedrørende avfallshåndtering: Vi er i dialog med renovasjonsselskapet. (Neste tømming er vel 19/8). Vi ser for oss en løsning når avfallsdunker er «innestengt» så at de ikke kan hentes på normal måte av avfallsbilen – trilles de over Mustrøbrua, eller til Jostubakken/Øvergata og plasseres sammen med andre. Tømmes så av avfallsbilen der på tømmedager.  Ber om at hver enkelt eiendom triller avfallsdunkene på tømmedager- men vi/ anleggsfolka bistår om det er problemer med fremkommeligheten/trillingen.

 

Kommer tilbake med en nærmere oppdatering på dette når mere detaljer er avklart.

 

 

8 juli

Informasjon om kommende arbeid med VA-anlegget i sentrum for perioden uke32 – 35

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Viser til tidligere informasjon om det kommende arbeidet med VA-anlegget i sentrum.

I perioden uke32 – 35 er det planlagt arbeid i Nergata. Viser til avmerket område i rødt på underliggende tegning:

Gata vil da bli stengt og gravd opp for å få utført nødvendige arbeider.  Vi vil starte ved elva og fortsette bortover Nergata mot Jostubakken. Denne etappen er planlagt å ta ca 4uker.

Følgende må  blant annet påberegnes i perioden:

-Transporter med utstyr/materiell og gravemasser til og fra.

-Gata blir stengt for biltrafikk. Det blir mulighet for personbiltrafikk over bru ettterhvert som det ferdigstilles oppover. ( ikke lastebil) Berørte eiendommer med adkomst med personbiler fra Nergata må påbergene å parkere andre steder i perioden.

-Korte perioder uten vann, men lengre perioder med redusert vanntrykk.

-Strøm og fiber håper vi å berge, men det kan skje at dette også vil bortfalle i korte perioder.

-De som kan må bruke adkomst/ innganger på andre sider enn fra Nergata. De som ikke har den muligheten må vi finne løsninger fortløpende i de ulike situasjoner.

 

Etter at Nergata er ferdig- vil forsette med Josutbakken. (Ny info vil komme nærmere om det)

De kommende arbeidene vil merkes veldig godt, men vi håper å få til dette på en så sikker  og effektiv måte som mulig, i samarbeid med alle involverte.

Det skal bli veldig bra til slutt:)

 

 

 

 

18 juni

Status uke 24 og litt info fremover.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det er mye som skjer hver dag på Inderøy helsebygg:)

I plan1 jobbes det med blant annet radonmembran, bunnledninger og golv på grunn. Videre i plan2 er taktekkingen igang, og på  plan3  har vi fått støpt de siste ringmurene samt fått heist inn noen badekabiner. Prosjektet begynner å vise sin form med massivtrevegger og sjaktvegger i plan 4 også:)

Fasade- tømrerarbeid har kommet godt igang med blant annet yttervegger ned mot Øvergata. I tillegg er det noe grunn og utomhusrabeid som pågår.

Fremover den nærmeste tiden vil det stort sett bli videreføring av pågående aktiviteter.

Det planlegges med drift frem til og med uke 29, men at prosjektet tar sommerferie i uke 30 og 31.

 

Oversiktsbilde fra brakkeriggen.

 

Oversiktsbilde fra Øvergata.

 

Prosjektet ønsker alle følgere- lesere en fin helg når den tid kommer:)

 

4 juni

Status og litt info om massivtremontasjen.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi er nå i avsluttende fase med betongelementmontasjen og er i oppstartfasen på massivtremontasjen i plan 3 og 4.

 

I forbindelse med massivtremontasjen vil det bli noe kvelds og lørdagsjobbing frem mot ferien.

Det er ikke arbeider som vil gi noe mye støy. Det vil i hovedsak være heising og montering med tilhørende innfesting. Transportene til dette vil komme inn direkte fra fylkesvegen.

Vi har nå også kommet igang med tømerarbeidene, med blant annet yttervegger i plan 1 og 2.

Prosjektet tar form dag for dag:)

19 mai

Status og litt info om kommende aktviteter.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Prosjektet tar form dag for dag:) Vi er ferdig med betongveggene i først og andre etasje. Holder nå på legge dekker over plan 2 blant annet. I månedsskiftet blir vi ferdig med betongelementmontasjen og går da over til massivtremontasje i plan 3 og 4.

Transporten i Øvergata vil bli mindre etter månedsskiftet, hovedmengden da vil bli tatt inn direkete fra fylkesvegen. (Noen transporter vil fortsatt forekomme, men i mindre grad.)

Her er er noen statusbilder:

 

Vann og avløpsanlegget i sentrum blir startet på i uke 32 og vil pågå frem til jul- viser til eget infoskriv som er sendt ut : Infoskriv VA – anlegg

3 mai

Sikkerhetsuka 2021

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

I tidsrommet 3.-7. mai gjennomfører Skanska Sikkerhetsuka 2021. Målet for Sikkerhetsuka og arbeidet med helse og sikkerhet på våre arbeidsplasser er at alle skal komme trygt hjem.

Hvis vi skal lykkes med kontinuerlig forbedring, må vi bygge kultur og kompetanse i alle ledd. Åpen og ærlig dialog om helse og sikkerhet bygger gjensidig tillit, og gir erfaringsoverføring og læring. For å støtte oppunder dette fokuserer vi i årets sikkerhetsuke på det vi har kalt «Den gode sikkerhetssamtalen» for å motivere til gjennomføring av gode samtaler ute på prosjektene. Nøkkelen er å vise med tilstedeværelse og handling, det vi ellers ofte bare skriver og instruerer om. Dette er bakgrunnen for årets slagord:
Walk the talk.

I tillegg vil onsdagen i Sikkerhetsuka være en kampanjedag hvor løfteoperasjoner og sikkert varemottak er tema. Denne dagen fokuserer vi på sentrale roller knyttet til løfteoperasjoner på prosjektene og deres oppgaver.

 

Vi på Inderøy helsebygg skal også sette ekstra fokus med å bygge kultur og heve kompetansen.

16 april

Status og litt info om videre aktiviteter

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det nærmer seg helg og legger ved noen statusbilder fra siste uka:)

Bygget vokser dag for dag og det begynner og ta form! Det fleste aktviteter videreføres på nye områder i neste uke, men vi vil også starte med hulldekker for plan 2.

 

Vi på prosjektet ønsker alle følgere en riktig fin og solfylt helg:)

 

23 mars

Status og litt informasjon om arbeidet etter påsken:)

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Vi er nå godt igang med betongarbeidene og vi er igang med støping av veggene i 2. etg:)

Paralellt med dette pågår blant annet bunnledninger i 1. etg, utgraving i øvre plan og tilfylling mot kjellervegger.

Bilde fra da tårnkrana ble montert 03.03.2021:

 

Vi har nå også fått etablert den midlertidige anleggsvegen ut på fylkesvegen. Denne vil vi etterhvert benytte for de aller fleste transportene tilhørende øvre plan:)

Det vil fortsatt bli noen  leveranser som kommer inn Øvergata, men det vil bli i mye mindre omfang enn det har vært med massetransporten fra tomta.

Statusbilde 23.03.2021:

 

Midt i april vil vi starte med betongelementmontasjen. Dette vil være en aktvitet som vil pågå til medio mai.

 

Det nærmer seg påske for de fleste av oss, men det vil bli noe aktvitet på byggeplass i starten på neste uke også.

 

Men vi på prosjektet  ønsker alle en riktig fin påske når den tid kommer!

 

 

25 februar

Ny byggingen er igang og tårnkrana kommer på plass:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Rivearbeidene som har pågått siden i november begynner å nærme seg slutten og vi er igang med å støpe fundamenter for det nye bygget:)

 

Gravearbeidene vil fortsatt pågå fremover, men vi har fått kjørt ut over 2/3 av massene som skal bort.

Neste uke planlegger vi  blant annet å montere tårnkrana, dette vil bli hovedkrana på prosjektet. Vi har tidligere fått spørsmål på andre prosjekt om hvorfor krana beveger seg når det ikke er arbeidere på byggeplassen. Dette kan forklares med at når kranfører forlater krana, så blir den satt i fri slik at den kan svinge med vinden. Utliggeren vil da bli liggende fra vinden, og dermed reduseres vindkraften mot utligger og kran.
Å sette kranen i fri sving, er med andre ord en sikkerhetsforanstaltning.

Bilde fra et annet prosjekt

Vi må i tillegg ha andre kraner i perioder for å ivareta kapasitet/rekkevidder, men dette vil bli i vareierende omfang og plasseringer.

Etter at rivearbeidene er helt ferdig beveger oss over i en ny fase i prosjektet, der det i hovedsak vil bli jobbet på dagtid mandag- fredag. (Ettermiddag/kveldssjobbing og lørdager vil være unntaksvis da en periode.)