Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

14 oktober

Info for kommende uke(42)

avatar

Hans Kristian Musum

2 Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Videre arbeid med dette nå vil være å gå nordover i Øvergata fra krysset Jostubakken/ Øvergata til Meieribakken. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

Kjøring ned Jostubakken og til/fra Nergata vil stort sett være mulig nå fremover.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

 

Helsebygget

Vi har kommet til den milepælen at tårnkrana blir tatt ned:) Den blir demontert i starten av uka. Ellers er det viderføring av pågående arbeider inne og rundt bygget:)

8 oktober

Info for kommende uke(41)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Vi har nå koblet på det nye helsehuset og arbeidet  vil fortsatt pågå i Øvergata i retning sørover. Det vil også være en god del graving foran bygget på nivå med Øvergata i kommende uke. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Kommer tilbake med nærmere info når vi begynner nordover fra krysset Øvergata/Jostubakken og  opp Meieribakken.

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil fortsatt bli stengt en tid fremover for  gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er mat og papp/papir  som skal tømmes 14/10.

Vi har vært i dialog med renovasjonsselskapet om at de kan kjøre ned Jostubakken fremover og hente avfallsdukene som normalt i Nergata.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.)

 

Helsebygget

For selve bygget er det også stor produksjon utvendig og innvendig. Utvendig er det stor fokus på å få tettet siste del av bygget med taktekking og vinduer blant annet. Innvendig er det mange fag som nå er i sving med sine oppgaver. Her er noen bilder fra den siste tiden:)

1 oktober

Info for kommende uke40

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi Øvergata, og igang med grøfta for å koble på det nye helsehuset.  Arbeidet i kommende uke vil være å forsette med dette- samt videre gravearbeider sørover i Øvergata.

(Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er plast  som skal tømmes 7/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

27 september

Litt reduksjon av parkeringsplass i Øvergata fra 28/9

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vi må utvide byggeplassgjerdet noe ved parkeringen i Øvergata- for å grave  og sette 2 kummer. Byggeplassgjerdet flyttes  imorgen og da vil det bli 4 plasser mindre en kortere periode.

Vi flytter tilbake gjerdet så fort det er fylt igjen- så at disse parkeringsplassene  blir disponibel igjen videre.

24 september

Info for kommende uke39

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken  og i startfasen i Øvergata med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Dere som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Avfallshåndtering

Neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og rør er ferdig lagt. Det er planlagt  å få fylt igjen grøfta  innen mandag igjen- slik at det blir full bredde på vegen der igjen.

 

Boring av energibrønner.

Det pågår boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten bli ferdig medio uke 39.

 

17 september

Info for kommende uke38

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Nå er vi i Jostubakken med arbeidene. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Vi kommer kommer opp i Øvergata i uke38. Det anslås at det blir nødvendig å stenge gata for gjennomgangstrafikk ca midt i uka og utover . Det blir omskiltet og de som bor og besøkende på sørsiden som skal til og fra, må benytte ut og innkjøring ved Straumbrua. Øvergata vil bli stengt i flere uker tilsammen for gjennomkjøring, men vi skal prøve å opprettholde for gangtrafikk.

 

Nergata begynner nå å bli ferdig i denne omgang. Den er nå grovpusset og vil bli værende slik til endelig ferdigstillelse/ asfaltering til våren.

 

Avfallshåndtering

Vi har hatt dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Restavfall og mat  som skal tømmes 1/10.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.

 

Fjernvarmegrøft på toppen av Meieribakken.

Denne er nå gravd opp og planen er at vi skal få lagt ned rør og fylt igjen neste uke- slik at det blir full bredde på gata igjen.

 

Boring av energibrønner.

I medio uke 38 vil det starte boring av energibrønner på innsiden av byggeplassgjerdet i Øvergata også. Dette er en «spesialaktivitet» med boring av flere hull ned i fjell . Det må dessverre forventes en intens støy når disse borearbeidene pågår, men vi håper det går så raskt som mulig. Det er tilreisende så de vil jobbe utover ettermiddag og lørdag. Det anslås at denne aktviteten vil pågå i ca2 uker.

 

10 september

Info omkring VA-anlegget i sentrum for uke 37

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Nå er vi ute i krysset i Jostubakken. Arbeid i krysset og opp Jostubakken vil ta flere dager. (Omkjøring som tidligere informert og skiltet.)

Tror ikke vi kommer opp i Øvergata uke 37, men vi vil måtte stå litt ut i gata med maskin eller bil innimellom, så det kan bli litt smalere.

Vi planlegger  å pusse opp Nergata litt grovt slik at det står seg til våren også. I tillegg blir det  graving av fjernvarmegrøft ved  Meieribakken 9-11 som tidligere informert.

 

Avfallshåndtering

Vi har hatt dialog med avfallsselskapet og neste tømming er Matavfall og papp/ papir  som skal tømmes 16/9.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Straumbrua og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

Vannforsyning til husene –  eiendommer kobles på midlertidigvann fortløpende fermover. OEKne har dialog fortløpende når det skjer.  (Det må påberegnes at det blir dårligere vanntykk i perioden det blir midlertidigvann.