Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

13 april

Status og litt informasjon om arbeidet etter påsken:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det begynner å bli høy ferdighetsgrad inne og ute. Her er et statusbilde fra hovedinngangen idag 13.04.2022:

 

Etter påske vil det bli oppløpet med å ferdigstille gjennstående arbeider:)

Inne blir det da blant annet komplettering av gjenstående, flikkarbeider og testing og igangskjøring av teknsike anlegg. Utveldig blir det også komplettering, samt videreføring av det pågående arbeidet med blant annet  utomhusarbeidene:)

Det har i den siste tiden stort sett vært ca 80-90 personer i arbeid på prosjketet, dette vil gradvis redusere seg i tiden etter påske da de ulike aktiviteter blir helt ferdig.

 

I neste uke planlegger vi å få asfaltert Nergata, Jostubakken og Øvergata:)

 

Prosjektet er nå i påskemodus og vi  ønsker alle en riktig fin påske!

31 mars

Info om arbeid i sentrumsgatene kommende uke(14)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Her er en liten oppdatering for arbeid i gatene kommende uke.

Nergata

Finpuss og klargjøring for asfaltering.

 

Jostubakken

Finpuss og klargjøring for asfaltering.

 

Øvergata

Finpuss og klargjøring for asfaltering.

 

Sundfærvegen

Masseutskifting starter imorgen 1/4.

 

Meieribakken

Videre arbeid med kantstein osv.

 

Ellers planlegges det nå med å  asfaltere Øvergata, Jostubakken og Nergata uka etter påske:) (Ca 20/4)

25 mars

Info om arbeid i sentrumsgatene kommende uke(13)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Her er en liten oppdatering for arbeid kommende uke.

Nergata

Trauging begyunner å blir ferdig- så nå vil det bli innkjøring  og utlegging av nye masser idag og i starten på kommende uke.

Jostubakken

Når arbeidet i Nergata blir ferdig vil vi forsette opp Jostubakken.  Da vil Jostubakken bli stengt og det vil bli  skiltet om og klargjort for kjøring med personbil under Straumbrua igjen i noen dager. (Samme løsning som vi hadde en periode i høst.)

Øvergata

Komplettering og fullføring av kantsteiner og fortau vil fortsette.

 

Avfallshåndtering

Vi tar dialog med avfallsselskapet og neste tømming er matavfall  som skal tømmes 31/3.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakkena og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Og eiendommene i Nergata mellom Jostubakken og Straumbrua triller sine avfallsdunker til Øvergata. (Da ikke avfallsbilen kommer ned Jostubakken.)

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

 

17 mars

Oppstart med ferdigstillelse av gatene i sentrum

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Det ser ut som om at våren begynner å komme nå – så vi starter opp med  ferdigstillelsen av gatene:)

Dette vil bli et arbeid som dessverre merkes godt i sentrum, i noen uker nå, men så blir det veldig bra til slutt:)

 

Starten på uke 12 vil vi utbedre kanstein og overganger  i Øvergata til helsebygget.

Se utklipp under:

 

Medio uke12 (onsdag) vil vi starte med uttrauging av masser og innkjøring av nye masser i Nergata. Dette for  forberedelser for asfaltering.

(Vi antar at denne jobben i Nergata vil ta ca 1 uke)

Dette arbeidet vil starte ved elva og gå i retning Jostubakken.

Følgende må  blant annet påberegnes i perioden:

-Transporter med utstyr/ gravemasser til og fra.

-Nergata mellom Jostubakken og Muustrøa blir stengt for biltrafikk. Det blir mulighet for personbiltrafikk over bru ettterhvert som det ferdigstilles oppover. ( ikke lastebil) Berørte eiendommer med adkomst med personbiler fra Nergata må påbergene å parkere andre steder i perioden.

-De som kan må bruke adkomst/ innganger på andre sider enn fra Nergata. De som ikke har den muligheten må vi finne løsninger fortløpende i de ulike situasjoner.

 

Avfallshåndtering

Vi tar dialog med avfallsselskapet og neste tømming er plastembalasje  som skal tømmes 24/3.

Ber om at eiendommene i Nergata mellom Jostubakkena og Mustrøa triller sine avfallsdunker til Øvergata, eller over Mustrøbrua for tømming denne dagen.

Er det noen som har problemer med fremkommelighet/ trilling- så bare ta kontakt med OEKne på plassen så bistår de.

4 februar

En liten statusoppdatering:)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Her kommer en liten statusoppdatering fra Inderøy helsebygg:)

Prosjektet er i rute og vi begynner å få en stor ferdighetsgrad i deler av arealene. Daglig er det ca 70 personer i jobb på prosjketet så det skjer mye om dagene… De pågående aktivitetene vi forsette fremover mot påske. Etter påske håper vi at det begynner å våres og at vi kan fortsette med å fullføre fedrdigstillelse av gatene og uteområdene rundet bygget.

Her er noen statusbilder fra siste tiden:

 

7 januar

Info om VA-anlegget for kommende uke(2)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Da er vi igang etter jul, og vi blir ferdig med gravearbeidene for vann og avløpsanlegget i Sundfærvegen idag .

I neste uke tar vi og graver siste biten  av VA-anlegget på parkeringsplassen i Øvergata. -se rød strek på underliggende tegning.

Vi må  da sperre av den innerste rekka med parkering i noen dager. Når vi er ferdig med det, blir parkeringen her åpnet opp igjen:)

23 desember

God jul og godt nytt år!

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Inderøy helsebygg går nå inn i julemodus:)

 

Det vil bli litt aktvitet i mellomjula, men meget begreset.

 

Her er noen statusbilder fra bygget idag:

 

 

Når det gjelder vann og avløpsanlegget så ble det igjen å sette en vannkumme i Sundfærvegen. Denne blir tatt i uke 1.

Her er  statusbilde der  idag:

 

Det har vært og er meget stor aktvitet  med mange fag/personer på prosjketet.

Vi ser frem til noen dager med fri nå, før vi kommer tilbake etter jul  med ladede batterier og fortsetter på siste del av prosjektet:)

Ønsker alle følgere og lesere av bloggen en riktig fin jul og et godt nytt år!

 

17 desember

Info om VA-anlegget for kommende uke(51)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget pågår nå bortover Sundfærvegen.

Det vil forsette i samme område til uka. Går det som planlagt blir vi ferdig  til torsdag, og vegen blir åpnet igjen som normalt til Jul:)

Her er et statusbilde ifra idag:

9 desember

Info om vann og avløpsanlegget de kommende dagene.

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget pågår nå bortover Sundfærvegen.

Vi får behov for å stenge vegen her noen dager for tinging av tele, samt gravearbeider- se underliggende riggplan:

Bare ta kontakt med OEKne på plassen om det er noe spørsmål. Vi tror at vi skal klare å bli ferdig med gravearbeidene i Sundfærvegen til jul:)

Her er et par stausbilder fra dagen idag:

3 desember

Info for kommende uke(49)

avatar

Hans Kristian Musum

No Comments

Vann og avløpsanlegget i sentrum

Vi blir idag  ferdig i Meieribakken  og videre arbeid med vann og avløpsanlegget vil nå forsette  ved Muustrøbrua til uka.

Det legges på varme for tining av tele i gangvegen ved Ringstu i helga- så gangvegen her blir stengt for gjennomferdsel i perioden 3/12-6/12.- se underliggende tegning:

Begynner ved Nergata 2 og skifting av kum på mandag,  før vi krysser elva med ny vannledning – for så å fortsette bortover Sundfærvegen.

Dette arbeidet antas å pågå frem til jul.

Vi skal prøve å opprettholde adkomst til alle berørte i perioden:)