Inderøy Helsebygg

Fremdrift og nabokontakt

Personvernerklæring

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt i henhold til gjeldende personvernregler.

Fra 25. mai 2018 vil EUs personvernforordning av 27. april 2016 (EU/2016/679) tre i kraft. Før den datoen skal nasjonalt lovverk i samsvar med direktiv 95/46/EF gjelde.

Hvem vi er

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som blir oppgitt via denne nettsiden (inderoyhelsehusblogg.skanska.no), i det videre kalt «nettsiden», er Akotek AS (post@akotek.no).

Formålet med personopplysningene er å informere naboer om byggearbeider og gjennom analyse av trafikkdata optimalisere kommunikasjonstiltak. Dette gjøres med samtykke som behandlingsgrunnlag.

Opplysninger: Anonymiserte trafikkdata
Databehandler: Google LLC (Google Analytics)
AvtaleGoogles personvernregler
Utenfor EUEU-U.S. Privacy Shield

Opplysninger: Navn og e-postadresser
Databehandler: The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Avtale: Databehandleravtale (fås på forespørsel)
Utenfor EUEU-U.S. Privacy Shield

Opplysninger: Navn og e-postadresser (blogginnlegg  og kommentarfelt)
Databehandler: ProISP
AvtaleDatabehandleravtale
Utenfor EU: EU

Opplysninger: Navn og e-postadresser (blogginnlegg  og kommentarfelt)
Databehandler: Amazon Web Services, Inc.
AvtaleDatabehandleravtale
Utenfor EUEU-U.S Privacy Shield

Opplysninger: Navn og e-postadresser, trafikkdata
Databehandler: Skanska Norge AS
Avtale: Databehandleravtale (fås på forespørsel)
Utenfor EU: EU

Behandling av personopplysninger

Personopplysningen e-postadresse vil lagres fra det tidspunkt brukeren registrerer seg på e-postvarselet til byggeperioden er ferdig eller brukeren melder seg av e-postvarselet. Brukeren kan når som helst melde seg av e-postvarselet eller endre opplysninger knyttet til registrering ved å trykke «Oppdater dine innstillinger»-lenken i e-postvarslene brukeren mottar.

Personopplysningen IP-adresse samles inn i det øyeblikk brukeren går inn på nettsiden. Adressen blir deretter anonymisert slik at den ikke blir tilgjengelig for Google eller noen andre. Statistikk i Google Analytics lagres i nettsidens levetid.

Navn og e-postadresser som registreres på nettstedet i forbindelse med kommentarer til innlegg vil lagres fra det tidspunkt brukeren legger inn sin kommentar og lagres i nettsidens levetid.

Brukeren kan kontakte Akotek via post@akotek.no ved evt. ønsker knyttet til personopplysninger.

Som bruker har man rett til å klage på behandling av personopplysninger. Datatilsynet har laget en veileder for hvordan du kan klage på Datatilsynet.no.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet.

Akotek AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Akotek ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.